Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Meer over de branchescan
Meer over IT Audit

Nieuwe btw-regels voor vouchers 24 Juli 2017

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de btw-wetgeving voor vouchers, zoals cadeaubonnen, aangepast. De aanpassing is nodig vanwege een Europese richtlijn, die erop gericht is dubbele heffing van btw of het achterwege blijven van btw-heffing te voorkomen. Onderscheid in vouchers Er wordt onderscheid...

Lees verder